Impressum

The website geoboxers.com is owned and managed by GeoBoxers ApS.

Address:
GeoBoxers ApS
Harrestrup Allé 16
DK-2500 Valby

Contact information:
+45 2163 0226
info@geoboxers.com

Management:
Nynne Sole Dalå
Thorbjørn Nielsen
Simon Lyngby Kokkendorff

Company registration no. / VAT / CVR . DK 35 89 45 86

This website is owned and run by GeoBoxers ApS, Harrestrup Allé 16, 2500 Valby, Denmark, Danish CVR No. 35 89 45 86, email info@geoboxers.com (‘GeoBoxers’). Terms and conditions of use of www.geoboxers.com This disclaimer relates to the use of www.geoboxers.com and its programs and references (the ‘Website’). The use of the Website is subject to the terms set out below and, if you do not agree to the terms, please leave the Website without making any further use of it. The Website contains copyrighted material and trademarks, including the GeoBoxers trademark and GeoBoxers logo belonging to GeoBoxers ApS. The information appearing on the Website has been prepared by GeoBoxers and is for guidance only. GeoBoxers endeavours to ensure that the information is up to date, but there may be information that is incorrect or not up to date and GeoBoxers assumes no liability in that respect. The Website may contain links to other websites that are beyond the control of GeoBoxers. GeoBoxers makes no warranty or undertaking as to these websites or their information or programs. GeoBoxers endeavours to ensure that this Website is free from viruses and any other similar harmful program; GeoBoxers does, however, not issue any guarantee in this respect and disclaims any liability for any loss resulting from harmful programs and/or software contained on the Website, including but not limited to files, links, downloads, etc. GeoBoxers endeavours to ensure, as far as is at all practicable, that this Website is functional and accessible. GeoBoxers assumes no liability for any non-functionality or non-accessibility of the Website. The Website may be used only in accordance with the Danish law. Any dispute arising out of or in connection with any use of the Website is to be submitted to and be subject to the jurisdiction of the Danish courts of law and Danish law.

Legal Notice

Denne hjemmeside ejes og drives af GeoBoxers ApS, Harrestrup Allé 16, 2500 Valby, CVR-nr. 35 89 45 86, e-mail info@geoboxers.com (herefter ”GeoBoxers”). Vilkår og betingelser for brug af www.geoboxers.com Denne disclaimer vedrører brugen af www.geoboxers.com samt tilhørende programmer og henvisninger (herefter ”Hjemmesiden”). Brugen af Hjemmesiden er underlagt nedenstående betingelser, og tilfælde af at du ikke kan acceptere betingelserne, beder vi dig forlade Hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den. Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og varemærker, herunder varemærket GeoBoxers og GeoBoxers logoet, der tilhører GeoBoxers ApS. Informationerne, som fremgår af Hjemmesiden, er udarbejdet af GeoBoxers og er alene vejledende. GeoBoxers bestræber sig på, at informationerne er opdaterede, men der kan forekomme ikke opdaterede eller forkerte oplysninger, for hvilke GeoBoxers intet ansvar påtager sig. Der kan på Hjemmesiden forekomme links til andre hjemmesider, der ikke er under kontrol af GeoBoxers. GeoBoxers indestår ikke for disse hjemmesider ellers deres oplysninger eller programmer. GeoBoxers bestræber sig på at sikre, at Hjemmesiden er fri for virus og lignende skadelige programmer, men GeoBoxers garanterer imidlertid ikke herfor, og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer og/eller software, som er på Hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, filer, links, downloads og lignende. GeoBoxers bestræber sig på, i bedst mulig omfang, at Hjemmesiden er funktionsdygtig og tilgængelig. GeoBoxers tager ikke ansvar for, at Hjemmesiden ikke er funktionsdygtig eller utilgængelig. Brugen af Hjemmesiden må alene bruges i overensstemmelse med dansk lovgivning. Uoverensstemmelser, som opstår på baggrund af enhver brug af Hjemmesiden, skal afgøres ved de danske domstole og under dansk ret.