Geodata i Minecraft

Da Geodatastyrelsen i april 2014 lancerede “Danmarks frie data i Minecraft”, var det første gang nogensinde, at et helt lands geodata blev gengivet 1:1 i et computerspil. I løbet af meget kort tid spredte nyheden om “GSTcraft” sig globalt og viralt, og det blev tydeligt, at kombinationen af spil og virkelighed har en helt særlig tiltræknings- og fascinationskraft. Med den virkelige verdens data i Minecraft, bliver spillet et geosocialt medie, hvor man som bruger interagerer med geografien og de øvrige brugere. Med rigtige geodata i spil er Minecraft et oplagt værktøj til at inddrage og engagere en utroligt stor og meget forskelligartet gruppe af interessenter – især blandt børn og unge.

 

Hvad kan rigtige geodata i Minecraft bruges til?

Minecraft er et digitalt spil, der handler om at bygge med og smadre klodser. Spillet kan spilles i en version, hvor man kæmper mod monstre eller i en kreativ version, hvor man bygger alene eller sammen med andre. Det største potentiale ved at benytte geodata i netop Minecraft er spillets helt enorme brugercommunity, der uden videre introduktion og oplæring kan involveres og engageres.

Undervisning

Minecraft benyttes i undervisning i geografi, historie og matematik mm. mange steder i verden. I Danmark er i medierne senest set “Jagten på Fællesskabet”, hvor elever i et område med almene boliger bl.a. skal lære, hvordan ændringer i de fysiske rammer kan give øget tryghed.

Med Minecraft som redskab kan der tilrettelægges undervisningsforløb for alle klassetrin spændende lige fra lettilgængelig undervisning i 3D-geometri over øvelser i samarbejde og demokrati til reel programmering, kulturforståelse og -udveksling. Der findes megen god viden på nettet om elevers udbytte af game-based learning i undervisningen.

Borgerinddragelse

I forbindelse med byplanlægning, ændringer af lokalplaner og høringer om by og landskab kan segmentet af børn og unge (og andre interesserede) let inviteres ind via Minecraft. Spillet har allerede så mange brugere, at hvis der blot gives adgang til et område, vil der hurtigt indfinde sig stedkendte brugere. Hvis der skal bygges en ny skole, kan man lade kommunens børn bygge egne forslag, foreslå indretning, sportsplads, udearelaer eller skolevej i Minecraft, eller der kan laves 3D overviews, der hurtigt illustrerer arkitekter og planlæggeres idéer på en lettilgængelig måde.

Turisme

Opsæt skilte i Minecraft, der fortæller historien om seværdigheder. Udskriv konkurrencer, der belønner den flotteste og mest vellignende indretning af museer og andre kulturinstitutioner. Lav cybervirkelige skattejagter, hvor man finder tips til skattejagten i Minecraft og derefter kan gå på jagt i virkeligheden – eventuelt koblet med GPS.

Medier og markedsføring

Gamification er at benytte teknik og design fra spil til at engagere og motivere mennesker og er endnu så nyt, at gode eksempler vækker stor nysgerrighed. Projekter med en geografisk dimension vil få en større opmærksomhed fra omverdenen, hvis de også introduceres og udbredes gennem Minecraft og sociale medier som Facebook, Twitter, Reddit og Youtube.

Hvad gør GeoBoxers?

I GeoBoxers lægger vi den rigtige verden i Minecraft. Vi konverterer geografiske og andre georelaterede data til Minecraftmaps, der direkte kan indlæses af spillerne i spillet. Vi tilbyder at oprette spilserverløsninger, brugerstyringsmoduler og web-baseret kortvisning af spillerplaceringer, og vi er altid klar med gode idéer til, hvordan geodata kan bringes i spil gennem Minecraft. Endelig rådgiver vi om serverdrift og bedst muligt engagement af lokale communities.

Tilbud afgives altid efter grundig samtale om ønsket løsning og tilgængelige data.

Hvilke data?

Grundlaget for danske Minecraft-verdner er Danmarks frie geodata, hvor især Danmarks Højdemodel (terrænmodellen) og en lang række frie topografiske data udgør grundsubstansen.

Skal genkendeligheden for lokalkendte brugere øges, er det en god idé at supplere med yderligere data som:

  • 3D bymodel, der gør det muligt at give bygninger den rigtige tagform
  • Information om materialer for bygningers ydervægge og tag (fra BBR), der gør et realistisk materialevalg i Minecraft muligt
  • Geologiske data, der kan lægges i undergrunden, bruges i undervsining og gøre det mere interessant at grave i spillet
  • Lokale 3D laserscannede data af fx enkelte bygninger.
  • BIM-data fra arkitekter, hvis særlige bygninger ønskes importeret i den lokale Minecraft-verden.

Viborgs Vibcraft som eksempel

Viborg Kommune valgte i 2014 at indgå aftale med GeoBoxers om leverance af en Minecraftserver til borgerinddragelse, undervisning og turisme. Vibcraft er nu i drift og omfatter hele kommunen med 3D bymodel, lokale 3D punktskyer fra laserscanning af Mønsted og Daugbjerg kalkgruber, en model af Viborg Rådhus i 0,5 meter opløsning, geokodede BBR-data og geologien for undergrunden. Til styring af brugeradgang er der udviklet et QGIS-baseret system, som kommunens medarbejdere selv betjener.

2014-10-23_16.23.17
2014-09-30_19.16.46

Viborg Domkirke i GSTcraft til venstre (hvor taghøjden=bygningshøjden fra FOT) og i Vibcraft til højre (hvor taghøjder er lagt ind fra 3D bymodel, og bygningsfarver afspejler rigtige materialefarver).

Viborg har oplevet en overvældende interesse med lanceringen af Viborg i Minecraft. Efter de to første uger havde Vibcraft ca. 1400 brugere, siderne om Vibcraft blev de mest besøgte på Viborgs hjemmeside på en måned nogensinde, og over 100.000 var omkring Viborgs opslag på Facebook indenfor den første måned.

Adgang til Viborg i Minecraft

Serverurl: vibcraft.dk (serveren kører version 1.7.10)

Oversigtskort med on-line brugere: http://vibcraft.dk/#kortside

Information til brugere: 

For at se kalkgruberne i Minecraft:

  • Besøg vores galleri, eller
  • Log ind på Vibcraft som vist ovenfor, derefter: . /warp moensted og kom indenfor via den lilla portal.

Om Minecraft

Minecraft er et spil (kreeret af det svenske firma Mojang og i september 2014 solgt til Microsoft), der grundlæggende går ud på at bygge med og smadre blokke. Det foregår som udgangspunkt i fiktive verdener, opbygget af klodser af forskellige materialetyper, og det handler om at overleve ved at bygge med klodserne og samle nødvendige ressourcer – oftest sammen med andre på spilservere på nettet. Det lyder umiddelbart genkendeligt fra alle mulige andre spil, og når man ser spillets meget “grove grafik” (klodserne i landskabet er typisk 1-meter kuber), har man som voksen en tendens til ikke at koncentrere sig mere om det. Men det er en fejl!

Minecraft er noget helt særligt. Med over 100 millioner registrerede brugere kloden rundt, har spillet en ufattelig udbredelse, og community’et omkring Minecraft er enormt og enormt engageret. Der er ingen officiel spillevejledning. Grundlæggende navigation og brug tager få minutter at lære, og vil man lære sig nye færdigheder, må man snuse omkring på de sociale medier for at finde information. Især Youtube er en efterhånden uudtømmelig kilde til Minecraft-inspiration af mange forskellige slags. Mange brugere tilbringer lige så meget tid med at se Minecraft-videoer på YouTube som på selve spillet.

Minecraft har udviklet sig til alt muligt andet end bare et computerspil om overlevelse. Det er blevet en platform for helt ufattelig kreativitet og et fællesskab, der går fuldstændig på tværs af køn, sociale- og andre skel. Med den rigtige verdens geodata, har Minecraft potentialet til at blive verdens mest udbredte geosociale medie.

Minecraft som geosocialt medie

Når man indlæser rigtige geodata i Minecraft og åbner en Minecraftserver, hvor den fiktive verden således er erstattet af en virtuel blokversion af den virkelige verden, og man inviterer brugere indenfor, sker der noget meget specielt. Selvom den virtuelle version af verden har begrænset lighed med den virkelige, så enes brugerne meget hurtigt om, at det her er den verden, de kender. De flytter ind i deres egne huse, tilpasser modellen, så den bedre ligner eller endda er skønnere end virkeligheden, og fornemmelsen af ejendomsret opstår meget hurtigt.

Chatmuligheden i spillet giver brugerne mulighed for at samarbejde og udveksle idéer, og ikke sjældent opstår venskaber i og omkring Minecraft blandt spillere, der ellers intet har til fælles. De aftaler at mødes i spillet på bestemte steder og tidspunkter for typisk at samarbejde om større byggeprojekter.

2014-11-05_18.52.52
2014-11-05_18.50.01
Brugernes byggeri i Vibcraft. Til venstre fri fantasi i et “fribyggerområde”, til højre en vellignende kopi af Viborg Arena.

Hent som pdf